FRIT ApS
Frederiksborgvej 399, postboks 49
DK-4000 Roskilde
Telefon: +454677 4041
 

English site  English site

Privatlivspolitik

 

Persondatapolitik for FRIT ApS (FRIT) 

 

FRIT er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som bruger eller gæst gør brug af FRIT, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved FRIT’s behandling af dine personoplysninger. FRIT behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til FRIT deles med WebHouse ApS, der er databehandler. 

 

1. Hvornår indsamler og anvender FRIT dine personoplysninger 

 

FRIT indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde: 

Når du ønsker at gøre brug af FRIT, indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere din henvendelse og/eller din brug af FRIT, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig. 

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, I denne forbindelse indsamler FRIT alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. 

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel per email til FRIT. 

 

2. Hvornår videregiver FRIT dine personoplysninger 

 

FRIT kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til: 

 

a. leverandører FRIT samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af din brug af FRIT 

b. øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af din brug af FRIT; eller 

c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. 

 

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med rådgivning om instrumentanskaffelser hos FRIT. 

 

3. Hvordan beskytter FRIT dine personoplysninger 

 

FRIT har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. FRIT’s sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. 

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og FRIT kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå FRIT’s sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. 

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. 

 

4. Hvilke rettigheder har du 

 

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som FRIT behandler om dig, kan du rette henvendelse til frit@frit.nu eller telefonnummer +45 4677 4041. 

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger FRIT behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode FRIT om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. 

Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan FRIT ikke tilbyde dig de services, der oprindeligt er aftalt. 

 

5. Hvor længe opbevarer FRIT dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse 

 

Hos FRIT gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, såsom administration af din brug af FRIT, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig og databehandler af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil. 

Dine personoplysninger gemmes i maksimalt 5 år efter den seneste brug/anvendelse. 

 

6. Hvad sker der, når FRIT ændrer denne persondatapolitik 

 

FRIT opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsentere dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre overholdelse af gældende lovgivning. Dette medfører, at FRIT løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver FRIT dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte FRIT på frit@frit.nu. 

 

7. Henvendelser og spørgsmål 

 

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig: 

 

FRIT 

Frederiksborgvej 399 

Postboks 49 

DK-4000 Roskilde 

frit@frit.nu 

+45 4677 4041